TERVETULOA VENUS TULKKIKESKUKSEEN

 

 

 

 

PUHELINTULKKAUS

ASIOIMISTULKKAUS

lääkäritulkkaus

Oikeus/asianajaja- tulkkaus

Asioimistulkkaus on viimeisten vuosikymmenten aikana tullut tärkeäksi viestinnän muodoksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Asioimistulkkauksella tarkoitetaan suomalaisen viranomaisen ja maahanmuuttajan, pakolaisen tai muun ulkomaalaisen henkilön välistä keskustelun, neuvottelun tai kuulustelun tulkkausta pääsääntöisesti konsekutiivi- eli peräkkäispuhuntamenetelmällä.

 

 

 

Tilaa tulkki

 

Oikeustulkkauksessa asianomaisten puheenvuorot tulkataan aina konsekutiivitulkkauksena. Konsekutiivitulkkaus on peräkkäistulkkausta, jossa tulkki puhuu lähtökielen puhujan lopetettua puhumisen.

Yleiset osiot voidaan tulkata myös kuiskaustulkkauksena. Kuiskaustulkkausta käytetään, kun vain pieni osa yleisöstä tarvitsee tulkkausta. Myös simultaanitulkkausta voidaan käyttää tässä yhteydessä, simultaanitulkkauksessa tulkataan lähdekielestä kohdekieleen puhujan jatkaessa puhumista.

 

 

 

 

 

Tilaa tulkki

 

Puhelintulkkaus on taloudellinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Puhelintulkkaus sopii tilanteisiin, joissa tulkkausapua tarvitaan kiireisesti, tulkkaus on lyhyehkö ja tulkin ei ole välttämätöntä olla paikan päällä.

Puhelintulkkausta käytetään paljon viranomaisyhteyksissä ja puhelintulkkaus on mahdollista saada yleensä hyvinkin nopealla aikataululla.

 

 

 

Asiakkaan ja lääkärin välisessä tulkkauksessa on tärkeätä, että tulkki on perehtynyt tulkattavan kielen termistöön ja sanontoihin, jotta voi tulkata asiakkaan mahdollisimman kattavalla tavalla lähdekielestä kohdekieleen.

Tulkki ei toimi tulkattavan henkilön asiamiehenä tai avustajana, vaan tulkkaa puolueettomasti asiakkaan ja lääkärin välisen vuoropuhelun väärien diagnoosien välttämiseksi.

 

 

 

 

 

Tilaa tulkki

 

 

Tilaa tulkki

 

 

Venus Tulkkikeskus

Puh: 0105815858

Puh: 0105815850

Sähköposti: info(a)venustulkkikeskus.fi

 

24h

0503298776